НАГРАДИ НА ЦСОП „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ ОТ РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ПЛЕВЕН ЗА ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

По повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност комисия в РУО-Плевен, след преглед на номинирани предложения, удостои педагогически екипи, учители и ученици с присъждане на индивидуални и екипни награди.

Г-н Милен Наков – директор и педагогическите специалисти в ЦСОП „П. Р. Славейков“ – гр. Плевен имаха честа да бъдат наградени за своята иновативна дейност през 2020/2021 година от Регионално управление на образованието – Плевен.

Екипна грамота за директора и педагогическите специалисти от Център за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков“ – гр. Плевен за значими постижения в областта на интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и за иницииране и реализиране на новаторски идеи през учебната 2020/2021 година. Педагогическите специалисти са високо мотивирани за внедряване и прилагане на нови технологии за обучение в учебните часове, за да отговорят на потеребностите на учениците, обучаващи се в центъра. Те участваха и представиха добри практики в дейности от Годишния план на РУО – Плевен с различни презентации, свързани с обучението, допълнителната подкрепа за личностно развитие и работа с родители:

- „Формиране и развитие на умения и навици в обучението по информационни технологии при деца с множество увреждания“ – Милен Наков и Десислава Павлова;

- „Помагащите технологии - значими и за обучение в електронна среда от разстояние“ - Милен Наков, Десислава Павлова, Кристина Давчева и Павлина Дескова.

Екипна грамота за директора и педагогическите специалисти от Център за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков“ – гр. Плевен за представени добри практики в регионална онлайн-инициатива „Училищни политики и мерки за намаляване отсъствията на учениците и задържането им в училище“ за учебната 2020/2021 година.

Антоанета Драганова – Бочева - психолог, Павлина Дескова - психолог и Божидара Александрова – специален педагог представиха добра практика: родителите като ресурс в процеса на приобщаването, модел на партньорство между специалистите и семейството с презентация на тема: „Играя, уча и общувам с моето дете. Подкрепа и обучение на семействата – работа с родители“ в регионална онлайн-инициатива.

Кристина Димитрова Давчева – логопед и Павлина Гоцева Дескова - психолог в Център за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков“ – гр. Плевен получиха индивидуални грамоти за иницииране и успешно реализиране на новаторски идеи в професионалната област, както и за постижения в методическата, творческата и иновативната дейност през учебната 2020/2021 година. От началото на учебната 2016/2017 година в центъра се прилагат помагащи технологии за контрол с поглед в терапевтичната дейност, като се използват специализирани софтуери Look to learn и Communicator 5. Наградените педагогически специалисти създават собствени приложения в софтуер Communicator 5 на база адаптирано учебно съдържание от разработеното Учебно помагало за обучение на ученици V-VII клас със специални образователни потребности в центровете за специална образователна подкрепа.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН СЕМИНАР „Л.С. ВИГОТСКИ И ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ЕПИСТЕМОЛОГИЧНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА СИЛАТА НА ДЕЙСТВИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ“

На 20-21 май 2021 г. се проведе международен научен семинар, организиран от Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие, Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (Велико Търново, България), Департамент за изучаване на училищната и социалната адаптация, Университет на Шербрук (Квебек, Канада), Висше Педагогическо Училище-Фрибург (Фрибург, Швейцария), Висше педагогическо училище-Во (Лозана, Швейцария), Отдел Специално образование, Висше Педагогическо Училище-Вале (Ст. Морис, Швейцария), Университет Сержи-Понтоаз (Франция), Катедра „Специална педагогика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (София, България), Център за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков“ (Плевен, България), Начално училище „Цани Гинчев“ (Лясковец, България). Събитието се организира с любезното съдействие на Посолството на Швейцария в България и Посолството на Канада в Румъния, България и Молдова.

Двудневният виртуален форум събра участници от 12 страни от 5 континента и показа ангажираността на научната общност към междукултурен обмен и споделена отговорност към решаване на важни въпроси в образователната ситуация.

Семинарът предостави рамка за провеждане на съвместна дискусия за посоките на развитие на приобщаващото образование и позволи участие в дебати, които допринесоха за структурирането на дейностите в областта на приобщаващото образование. Бяха разгледани и изяснени конкретни теоретични, методологични и етични въпроси за различните инструменти за подкрепата на личностното развитие, за условията, които благоприятстват възникването на силата на действие на педагогическите специалисти.

ЦСОП „П. Р. Славейков“ – гр. Плевен на 20 май 2021 г. участва във форума с доклад на тема: „Силата на действие на специалистите – обучението в ЦСОП в България„. Той бе представен с презентация от Милен Наков - директор, Десислава Павлова – специален педагог, Диана Николова – специален педагог, Нели Булева – специален педагог, Владимир Иванов – учител, преподаващ по учебен предмет физическо възпитание и спорт и ДПЛР – рехабилитация на физическите увреждания, Кристина Давчева – логопед и Павлина Дескова - психолог. Основната задача бе да се представят Учебните помагала за обучение на ученици I-XII клас със специални образователни потребности в центровете за специална образователна подкрепа и Методически ръководства за адаптиране на учебното съдържание за обучение на ученици I-XII клас със специални образователни потребности в центровете за специална образователна подкрепа, които са публикувани на сайта на МОН и от 11.05.2021 г. са общо достъпни за ползване.

Модераторът, проф. Неда Балканска, представи на аудиторията г-н Наков и ЦСОП „П. Р. Славейков“ – гр. Плевен по блестящ начин, давайки висока оценка на неговите управленчески качества, изградената функционалноструктурирана среда в центъра, която сравни с „произведение на изкуството“.

Г-н Наков презентира общата визия и концепция за приобщаващото образование в България, философията на образователните политики в България достигнали европейските и световни стандарти, моделите и практиките в обучението и подкрепата на ученици в ЦСОП. Представена беше ролята и функцията на специалистите, екологичният и компетентностният подход за регулиране и осъществяване на учебния процес в ЦСОП и стратегиите за преподаване. Специален акцент се постави върху Учебните помагала и Методическите ръководства като учебни ресурси с модерен обучителен дизайн и техните функции.

Представените видеофилми демонстрираха начина на работа с адаптирани дидактични задачи от учебното съдържание, съответстващо на учебните програми по различни учебни предмети г-н Владимир Иванов представи първото по рода си учебно помагало и методическо ръководство по физическо възпитание и спорт и създаденият от него канал в www.youtube.com, което предизвика голям интерес.

Споделено беше мнение на родител за учебните помагала и постигнатото партньорството - връзка и взаимодействие между учител- ученик-родител.

ЦСОП „П. Р. Славейков“ – гр. Плевен, имаше честта да работи съвместно с проф. дн Анелия Гърбачева, преподавател, катедра „Начална училищна педагогика“, Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", която разработи научно методическата рамка, научните подходи, принципи и методи на Учебното помагало за обучение на ученици V-VII клас със специални образователни потребности в центровете за специална образователна подкрепа и Методическото ръководство за адаптиране на учебното съдържание за обучение на ученици V-VII клас клас със специални образователни потребности в центровете за специална образователна подкрепа.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УЧИТЕЛИ!

НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО“

По повод участието на българските атлети в Световните летни игри на Спешъл Олимпикс 2019 в Абу Даби и Дубай, ние учениците и специалните педагози от ЦСОП “П.Р. Славейков“ – гр. Плевен, изразяваме нашата най-сърдечна подкрепа към РЕШИТЕЛНИТЕ.

Присъединяваме към националната кампания под наслов „ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО“ и идеята за БЕЛИЯ КАРТОН - символ на спорта за развитие и мир.

Като демонстрираме нашето съпричастие към социалната мисия на спорта, ние популяризираме „Запознайте се с решителните“ и споделяме инициативата на сайта на ЦСОП “П.Р. Славейков“ – гр. Плевен, така че и нашите приятели да могат да се присъединят към движението и да вземат участие в инициативата „БЯЛ КАРТОН".

Успех на РЕШИТЕЛНИТЕ!

ЦСОП „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ ОТПРАЗНУВА 191 Г0ДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СВОЯ ПАТРОН СЪС СЕДМИЦА НА СЛАВЕЙКОВИТЕ ДНИ

На 17.11. 2018 г. се навършват 191 години от рождението на великия възрожденец и будител Петко Рачев Славейков. По повод патронния празник, в нашия център от 12 до 16 ноември бе организирана „Седмица на Славейковите дни“.

В понеделник под надслов „Пътят на разбирателството“ г-жа Драганова - психолог проведе групова сесия с ученици от девети и единадесети клас със съвместното участие на студенти от МУ – гр. Плевен.

Във вторник под надслов „Из рецептите на Дядо Славейков“ под ръководството на г-жа Нина Иванова – учител теоретично обучение и г-жа Нела Павлова - учител практическо обучение нашите „готвачи“ заедно със свои съученици от ПГТ „Алеко Константинов“ – гр. Плевен опекоха вкусни сладки. Пред кабинета по готварство всички с интерес разгледаха: “ Готварска книга или наставления за всякакъв вид гозби“, която П.Славейков е издал.

В сряда в заниманията по интереси „Малките Славейковци“ работиха под ръководството на г-жа Надя Стефанова, г-жа Ива Капкин и г-жа Любка Панева. Те разговаряха за първото детско списание„Пчелица“, което издава Славейков и изработиха оригинално табло. В края на заниманието най-добрите „работни пчелички“ и рецитатори получиха грамоти.

В четвъртък учениците от клуб „Млад еколог“ под ръководството на г-жа Диана Николова - главен учител разговаряха за живота на Славейков и откъде идва произхода на неговата фамилия. В края на заниманието в двора на центъра се поставиха, изработени от децата дървени хранилки за птици.

В петък учениците от пети до осми клас в присъствието на родители и учители гледаха презентация за живота и творчеството на Славейков, представена от г-жа Станиславова. Всички присъстващи пяха химна на центъра, „Хубава си, татковино“ и рецитираха най-популярните стихове на нашия патрон. Накрая всички си припомниха завета на Дядо Славейков: „Би не случи първи път, опитай се пак!“

ЦСОП „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ Е СРЕД ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Педагогическите специалисти от ЦСОП „П. Р. Славейков“ – гр. Плевен, заедно с екипа ЦСОП „Леда Милева“ – гр. Долни Дъбник, екипа на НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – град Плевен са организатори на междуинституционалната квалификация с международно участие на тема „От приобщаване към участие в образователния процес на педагогическите специалисти и учениците”. Същата се проведе в с. Крапец, община Шабла в периода 23-25 юни.

Посветен на приобщаващото образование и на процесите на сътрудничество между различните структури и учреждения, участващи в новия кадър на образователния процес, квалификацията прерасна в дискусионен форум с професионално-практически и международен резонанс.

Селекцията на тематичните модули, организацията и провеждането на мероприятието се осъществи с изключителното съдействие на проф. дн Анелия Гърбачева и Христина Фидосиева – докторант по Специална педагогика – от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Реализираната програма осигури комплексното представяне на междуинституционално сътрудничество с оглед на професионалното израстване на педагогическите специалисти и създаването на възможности за трайно и многостранно участие в процесите на приобщаване. Тематичните модули, под които протече квалификацията са – функционалното оценяване, междуинституционалното сътрудничество и превенцията на професионалния стрес при работа с деца и ученици.

С илюстрацията на модели на човешката външност и изражение, проф. дпсн Лиз Гремион от Висшето педагогическо училище на Кантон Вод, Швейцария, чрез онлайн връзка, представи начина на осъзнаване на процеса как “Да се научиш да виждаш Другия: за подготовката на учителите да приемат разнообразието”. В нея тя представи изследване, проведено с учители в Швейцария, което доказва как обществените стереотипи, превърнали се лични предразсъдъци, „изкривяват“ оценката, обучението и отношението на учителите към учениците.

Проф. Анелия Гърбачева насочи вниманието към теоретичните опори, базовите понятия, структурата и съдържанието на Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето, която е в процес на превод от страна на екип от Министерство на образованието и науката. Фокусът е поставен на системния подход и как той може да се използва във функционалното оценяване на образователната среда и на индивидуалните постижения в обучението, целта е да се стигне до практиката и по-конкретно до разработването на плана за специална образователна подкрепа.

Милен Наков – директор на Център за специална образователна подкрепа - град Плевен и Христина Фидосиева – ресурсен учител и докторант по Специална педагогика/Приобщаващо образование показаха пътищата, по които може да се изгради успешен приобщаващ модел на образованието, в основата на който стои сътрудничеството между различни образователни и други институции.

Татяна Митева – директор на Център за специална образователна подкрепа – град Долни Дъбник и нейният екип проведоха тренинг, чрез който повишиха уменията на всички участници в квалификацията, относно ролята и функцията на всички образователни институции и осъществяването на ефективна комуникация помежду им.

Иван Пейчев – заместник-директор в НУ “Цани Гинчев” – град Лясковец запозна присъстващите с начините за превенция и възстановяване от професионалния стрес при работа с деца и ученици.

Зоя Кокалова от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Плевен и Миглена Терзиева от СУ “Свети седмочисленици” – Търговище показаха как на практика се случва функционалното оценяване и как то подпомага работата на общообразователния учител.

Междуинституционалната квалификация завърши с „кръгла маса“ и извеждането на 10 стъпки за установяване на успешно междуинституционално сътрудничество, които се отнасят до професионалната подготовка на педагогическите специалисти и по-конкретно на психолога за приобщаващото образование; конкретни предложения до МОН, свързани с приобщаването на учителите в междуинституционалното сътрудничество и практики; създаването на програма от дейности за обмен и сътрудничество на всички училища, РЦПППО, ЦСОП, ЦЛР, ЦНСТ и др. с оглед на успешното приобщаващо сътрудничество и взаимодействие.

ПОРЕДНО УЧАСТИЕ В МАРТЕНСКИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ БАЗАР НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Изложбата-базар бе разположена във фоайето на Ректората където на малък щанд мартениците и изделията изработени от учениците в Център за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков“ се радваха на голям интерес. За поредна година студентите от специалност „Социални дейности” на Медицинския колеж към МУ-Плевен проведоха благотворителен проект под надслов „Мартеницата – заедно да съхраним традицията”. Мартениците се изработват съвместно от студентите и потребителите на социални услуги на територията на град Плевен – Център за психично здраве, Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост, Център за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков“, Дневен център за лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция.Целта на проекта е да насърчи креативността на лица с увреждания и да се съберат средства за провеждане на трудотерапия на тази целева група. Очаква се това даде възможност на децата и лицата с увреждания да покажат и разгърнат творческия си потенциал.