НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО“

По повод участието на българските атлети в Световните летни игри на Спешъл Олимпикс 2019 в Абу Даби и Дубай, ние учениците и специалните педагози от ЦСОП “П.Р. Славейков“ – гр. Плевен, изразяваме нашата най-сърдечна подкрепа към РЕШИТЕЛНИТЕ.

Присъединяваме към националната кампания под наслов „ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО“ и идеята за БЕЛИЯ КАРТОН - символ на спорта за развитие и мир.

Като демонстрираме нашето съпричастие към социалната мисия на спорта, ние популяризираме „Запознайте се с решителните“ и споделяме инициативата на сайта на ЦСОП “П.Р. Славейков“ – гр. Плевен, така че и нашите приятели да могат да се присъединят към движението и да вземат участие в инициативата „БЯЛ КАРТОН".

Успех на РЕШИТЕЛНИТЕ!

ЦСОП „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“ ОТПРАЗНУВА 191 Г0ДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СВОЯ ПАТРОН СЪС СЕДМИЦА НА СЛАВЕЙКОВИТЕ ДНИ

На 17.11. 2018 г. се навършват 191 години от рождението на великия възрожденец и будител Петко Рачев Славейков. По повод патронния празник, в нашия център от 12 до 16 ноември бе организирана „Седмица на Славейковите дни“.

В понеделник под надслов „Пътят на разбирателството“ г-жа Драганова - психолог проведе групова сесия с ученици от девети и единадесети клас със съвместното участие на студенти от МУ – гр. Плевен.

Във вторник под надслов „Из рецептите на Дядо Славейков“ под ръководството на г-жа Нина Иванова – учител теоретично обучение и г-жа Нела Павлова - учител практическо обучение нашите „готвачи“ заедно със свои съученици от ПГТ „Алеко Константинов“ – гр. Плевен опекоха вкусни сладки. Пред кабинета по готварство всички с интерес разгледаха: “ Готварска книга или наставления за всякакъв вид гозби“, която П.Славейков е издал.

В сряда в заниманията по интереси „Малките Славейковци“ работиха под ръководството на г-жа Надя Стефанова, г-жа Ива Капкин и г-жа Любка Панева. Те разговаряха за първото детско списание„Пчелица“, което издава Славейков и изработиха оригинално табло. В края на заниманието най-добрите „работни пчелички“ и рецитатори получиха грамоти.

В четвъртък учениците от клуб „Млад еколог“ под ръководството на г-жа Диана Николова - главен учител разговаряха за живота на Славейков и откъде идва произхода на неговата фамилия. В края на заниманието в двора на центъра се поставиха, изработени от децата дървени хранилки за птици.

В петък учениците от пети до осми клас в присъствието на родители и учители гледаха презентация за живота и творчеството на Славейков, представена от г-жа Станиславова. Всички присъстващи пяха химна на центъра, „Хубава си, татковино“ и рецитираха най-популярните стихове на нашия патрон. Накрая всички си припомниха завета на Дядо Славейков: „Би не случи първи път, опитай се пак!“

ЦСОП „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ Е СРЕД ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Педагогическите специалисти от ЦСОП „П. Р. Славейков“ – гр. Плевен, заедно с екипа ЦСОП „Леда Милева“ – гр. Долни Дъбник, екипа на НУ „Цани Гинчев” – град Лясковец и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – град Плевен са организатори на междуинституционалната квалификация с международно участие на тема „От приобщаване към участие в образователния процес на педагогическите специалисти и учениците”. Същата се проведе в с. Крапец, община Шабла в периода 23-25 юни.

Посветен на приобщаващото образование и на процесите на сътрудничество между различните структури и учреждения, участващи в новия кадър на образователния процес, квалификацията прерасна в дискусионен форум с професионално-практически и международен резонанс.

Селекцията на тематичните модули, организацията и провеждането на мероприятието се осъществи с изключителното съдействие на проф. дн Анелия Гърбачева и Христина Фидосиева – докторант по Специална педагогика – от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Реализираната програма осигури комплексното представяне на междуинституционално сътрудничество с оглед на професионалното израстване на педагогическите специалисти и създаването на възможности за трайно и многостранно участие в процесите на приобщаване. Тематичните модули, под които протече квалификацията са – функционалното оценяване, междуинституционалното сътрудничество и превенцията на професионалния стрес при работа с деца и ученици.

С илюстрацията на модели на човешката външност и изражение, проф. дпсн Лиз Гремион от Висшето педагогическо училище на Кантон Вод, Швейцария, чрез онлайн връзка, представи начина на осъзнаване на процеса как “Да се научиш да виждаш Другия: за подготовката на учителите да приемат разнообразието”. В нея тя представи изследване, проведено с учители в Швейцария, което доказва как обществените стереотипи, превърнали се лични предразсъдъци, „изкривяват“ оценката, обучението и отношението на учителите към учениците.

Проф. Анелия Гърбачева насочи вниманието към теоретичните опори, базовите понятия, структурата и съдържанието на Международната класификация за функционирането, уврежданията и здравето, която е в процес на превод от страна на екип от Министерство на образованието и науката. Фокусът е поставен на системния подход и как той може да се използва във функционалното оценяване на образователната среда и на индивидуалните постижения в обучението, целта е да се стигне до практиката и по-конкретно до разработването на плана за специална образователна подкрепа.

Милен Наков – директор на Център за специална образователна подкрепа - град Плевен и Христина Фидосиева – ресурсен учител и докторант по Специална педагогика/Приобщаващо образование показаха пътищата, по които може да се изгради успешен приобщаващ модел на образованието, в основата на който стои сътрудничеството между различни образователни и други институции.

Татяна Митева – директор на Център за специална образователна подкрепа – град Долни Дъбник и нейният екип проведоха тренинг, чрез който повишиха уменията на всички участници в квалификацията, относно ролята и функцията на всички образователни институции и осъществяването на ефективна комуникация помежду им.

Иван Пейчев – заместник-директор в НУ “Цани Гинчев” – град Лясковец запозна присъстващите с начините за превенция и възстановяване от професионалния стрес при работа с деца и ученици.

Зоя Кокалова от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Плевен и Миглена Терзиева от СУ “Свети седмочисленици” – Търговище показаха как на практика се случва функционалното оценяване и как то подпомага работата на общообразователния учител.

Междуинституционалната квалификация завърши с „кръгла маса“ и извеждането на 10 стъпки за установяване на успешно междуинституционално сътрудничество, които се отнасят до професионалната подготовка на педагогическите специалисти и по-конкретно на психолога за приобщаващото образование; конкретни предложения до МОН, свързани с приобщаването на учителите в междуинституционалното сътрудничество и практики; създаването на програма от дейности за обмен и сътрудничество на всички училища, РЦПППО, ЦСОП, ЦЛР, ЦНСТ и др. с оглед на успешното приобщаващо сътрудничество и взаимодействие.

ПОРЕДНО УЧАСТИЕ В МАРТЕНСКИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛНИЯ БАЗАР НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Изложбата-базар бе разположена във фоайето на Ректората където на малък щанд мартениците и изделията изработени от учениците в Център за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков“ се радваха на голям интерес. За поредна година студентите от специалност „Социални дейности” на Медицинския колеж към МУ-Плевен проведоха благотворителен проект под надслов „Мартеницата – заедно да съхраним традицията”. Мартениците се изработват съвместно от студентите и потребителите на социални услуги на територията на град Плевен – Център за психично здраве, Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост, Център за специална образователна подкрепа „П. Р. Славейков“, Дневен център за лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция.Целта на проекта е да насърчи креативността на лица с увреждания и да се съберат средства за провеждане на трудотерапия на тази целева група. Очаква се това даде възможност на децата и лицата с увреждания да покажат и разгърнат творческия си потенциал.