ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПОКАНA - 26.o4.2017 г.

ПОКАНA - 30.03.2017 г.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата